top of page

Að læra gegnum samfélagslegar áskoranir 

Samfélagslegar áskoranir eru raunsæ, sameiginleg áhyggjuefni sem varða samfélagið. Þær eru oft litnar neikvæðum augum þar sem þær hafa í för með sér flóknar umhverfislegar, félagslegar og efnahagslegar afleiðingar fyrir samfélagið. Þess vegna eru þær oft umdeildar. Samfélaglegar áskoranir skapa áhugavert samhengi til að þróa hæfni í sjálfbærni, á virkan og meðvitaðan hátt með öðrum nemendum.

 

Samfélagslegar áskoranir setja okkur í flóknar og erfiðar aðstæður. Tilfinningin um að við höfum ekki þekkingu eða færni til að veita svar krefst þess að við gerum ráðstafanir, með hugsun eða athöfnum, eða hvoru tveggja í senn. Menntun fyrir sjálfbærni býður upp á námsumhverfi til tilrauna þar sem, nýtt tækifæri til náms: við lærum með því að fara í gegnum hugsunarferli, síðan í gegnum raunverulegar aðgerðir og að lokum með því að ígrunda hvoru tveggja. 

Þetta myndband fer yfir  hvað að læra gegnum samfélagslegar áskoranir þýðir og hvernig má innleiða það í inn í nám barna. 

Markmið nemenda

Nemendur munu: 

 • Öðlast aukna vitund um málefni í nærumhverfi, samfélaginu og í heiminum 

 • Dýpka skilning sinn á því hvernig samfélagslegar áskoranir hafa áhrif á samfélagslegar, efnahagslegar og umhverfislegar áskoranir 

 • Æfa sveigjanleika í hugsun   

 • Æfa sig í að deila eigin hugsunum og hlusta vandlega á skoðanir annarra 

 • Þróa aukið þol fyrir tvíræðni 

Kannaðu stöðuna

 • Hvaða þættir skilgreina málefni/vandamál sem samfélagslegar áskoranir. 

 • Hvernig eru samfélagslegar áskoranir „slæm vandamál“? 

  

 • Á hvaða hátt gera samfélagslegar áskoranir nám merkingarbært fyrir nemendur? 

Ígrundandi spurningar

 • Hvaða samfélagslegu áskoranir þætti þér persónulega krefjandi að vinna með í kennslu og hvers vegna? 

  

 • Hvaða tækifæri og hindranir eru til staðar til að nota samfélagslegar áskoranir í þinni kennslu? 

  

 • Þegar þú hugsar um að samþætta samfélagslegar áskoranir inn í núverandi námskrá, á hvaða sviðum ímyndar þú þér að það verði,  annars vegar einfaldast,  og hins vegar mest krefjandi? 

Kennsluefni og fleira

Lesmateriale en meer

Af stað inn í kennslustofuna 

Þó Digital Destiny kennslufræðin leggi sérstaka áherslu á samþættingu samfélagslegra áskorana inn í námsumhverfi er hægt að nota allar vinnuaðferðirnar með öðum viðfangsefnum í námi barna. 

Að brjóta niður samfélagsleg álitamál

Skilgreining Samfélagslegra Áskorana - Nautsauga

frekari upplýsingar um

blönduð námstækin?

Að safna könnunum um samfélagslegar áskoranir 

Píramídinn

Bingo með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna

bottom of page