top of page

Að læra gegnum samfélagslegar áskoranir 

Samfélagslegar áskoranir eru raunsæ, sameiginleg áhyggjuefni sem varða samfélagið. Þær eru oft litnar neikvæðum augum þar sem þær hafa í för með sér flóknar umhverfislegar, félagslegar og efnahagslegar afleiðingar fyrir samfélagið. Þess vegna eru þær oft umdeildar. Samfélaglegar áskoranir skapa áhugavert samhengi til að þróa hæfni í sjálfbærni, á virkan og meðvitaðan hátt með öðrum nemendum.

 

Samfélagslegar áskoranir setja okkur í flóknar og erfiðar aðstæður. Tilfinningin um að við höfum ekki þekkingu eða færni til að veita svar krefst þess að við gerum ráðstafanir, með hugsun eða athöfnum, eða hvoru tveggja í senn. Menntun fyrir sjálfbærni býður upp á námsumhverfi til tilrauna þar sem, nýtt tækifæri til náms: við lærum með því að fara í gegnum hugsunarferli, síðan í gegnum raunverulegar aðgerðir og að lokum með því að ígrunda hvoru tveggja. 

Þetta myndband fer yfir  hvað að læra gegnum samfélagslegar áskoranir þýðir og hvernig má innleiða það í inn í nám barna. 

Markmið nemenda

Nemendur munu: 

 • Öðlast aukna vitund um málefni í nærumhverfi, samfélaginu og í heiminum 

 • Dýpka skilning sinn á því hvernig samfélagslegar áskoranir hafa áhrif á samfélagslegar, efnahagslegar og umhverfislegar áskoranir 

 • Æfa sveigjanleika í hugsun   

 • Æfa sig í að deila eigin hugsunum og hlusta vandlega á skoðanir annarra 

 • Þróa aukið þol fyrir tvíræðni 

Kannaðu stöðuna

 • Hvaða þættir skilgreina málefni/vandamál sem samfélagslegar áskoranir. 

 • Hvernig eru samfélagslegar áskoranir „slæm vandamál“? 

  

 • Á hvaða hátt gera samfélagslegar áskoranir nám merkingarbært fyrir nemendur? 

Ígrundandi spurningar

 • Hvaða samfélagslegu áskoranir þætti þér persónulega krefjandi að vinna með í kennslu og hvers vegna? 

  

 • Hvaða tækifæri og hindranir eru til staðar til að nota samfélagslegar áskoranir í þinni kennslu? 

  

 • Þegar þú hugsar um að samþætta samfélagslegar áskoranir inn í núverandi námskrá, á hvaða sviðum ímyndar þú þér að það verði,  annars vegar einfaldast,  og hins vegar mest krefjandi? 

Kennsluefni og fleira

Lesmateriale en meer

Af stað inn í kennslustofuna 

Þó Digital Destiny kennslufræðin leggi sérstaka áherslu á samþættingu samfélagslegra áskorana inn í námsumhverfi er hægt að nota allar vinnuaðferðirnar með öðum viðfangsefnum í námi barna. 

Að brjóta niður samfélagsleg álitamál

Götóttur ostur

Þögul samskipti

"Bullseye”  (Nautsauga)

frekari upplýsingar um

blönduð námstækin?

Að safna könnunum um samfélagslegar áskoranir 

Vennmynd

Píramídinn

Bingo með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna

Leiðbeiningar um hvernig á að vinna með  samfélagslegar áskoranir 

bottom of page