top of page

Betekenisvol leren stimuleren door evaluatie en reflectie

Evaluatieve en reflectieve denkprocessen zijn een essentieel aspect van het onderwijs, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Door deze processen op te nemen in de dagelijkse praktijk in de klas, leren leerkrachten en leerlingen ze zowel te modelleren als te internaliseren. Zo kunnen het praktijken voor levenslang leren worden, waarbij zowel de processen als de resultaten van een bepaalde taak in rekening worden genomen. 

Leren door reflectie en evaluatie vereist activiteiten die hun leerresultaten en de methoden die zij zullen gebruiken om het leren en het proces te reflecteren en te evalueren, expliciteren. Zij creëren ook veelvuldige en uiteenlopende mogelijkheden voor leerlingen om te reflecteren, niet alleen op hun leerproces, individueel en in groepen, maar ook op maatschappelijke vraagstukken. 

Deze video geeft een blik op het wat en hoe van leren door evaluatie en reflectie. 

Doelstellingen voor leerlingen 

Leerlingen ... 

 • evalueren hun eigen en elkaars leerproces met behulp van instrumenten en/of doelgerichte vragen. 

 • formuleren acties, waardoor hun leerproces wordt gestimuleerd. 

 • evalueren  procesgerelateerde resultaten (zoals denkprocessen) onafhankelijk van inhoudelijke resultaten. 

 • nemen deel aan evaluatieve processen.  

 • valoriseren evaluatie expliciet en onafhankelijk van de verwachte inhoudelijke resultaten. 

Test jezelf als leerkracht!

 • Wanneer zou je reflectie inzetten?

 

 • Wanneer zou je evaluatie inzetten? 

 • Hoe helpen deze praktijken de leerlingen hun leerproces te internaliseren? 

Reflectievragen

 • Welke reflectiepraktijken gebruik ik al voor mijn persoonlijke groei als professional? 

 • Welke reflectie- en evaluatiepraktijken gebruik ik al in mijn klas?

 

 • Wat vind ik ervan om meer van deze praktijken in mijn klas op te nemen? 

Lesmaterialen en meer

Lesmateriale en meer

Aan de slag in de klas 

Wensen en dromen

Vroeger dacht ik, nu denk ik ... 

Zelfevaluatie bij dialoog

Evaluatie van de output

Meer informatie over 

de blended leren tools?

bottom of page