top of page

Stimularea învățării prin intermediul problemelor sociale 

Problemele sociale sunt chestiuni autentice, colective, care preocupă societatea. Ele privesc societatea adesea într-un mod negativ, deoarece implică consecințe complexe de ecologie, sociale și economice și, ca atare, sunt adesea controversate. Problemele societale oferă un context interesant pentru dezvoltarea competențelor de EDD, într-un mod activ și conștient, împreună cu alte persoane.  

 

Problemele societale ne prezintă situații complexe și problematice. Sentimentul că nu dispunem de cunoștințele sau de competențele adecvate pentru a da un răspuns ne cere să facem un pas înainte, gândind sau acționând, sau ambele în același timp. Un mediu experimental EDD, în care se întâmplă acest lucru, oferă oportunități de învățare: învățăm prin parcurgerea proceselor de gândire, apoi prin acțiune efectivă și, în final, prin reflecție asupra ambelor.  

Acest material video explorează ce înseamnă învățarea prin intermediul problemelor sociale și cum o puteți pune în aplicare în timpul lecțiilor dumneavoastră. 

Video

Obiectivele Elevilor 

levii vor învăța să: 

 • Să devină mai conștienți de problemele din mediul lor apropiat, din comunitățile lor și din lume   

 • să înțeleagă mai bine modul în care problemele sociale au un impact asupra societății, economiei și mediului.  

 • să exerseze o gândire flexibilă  

 • să își împărtășească gândirea și să asculte cu atenție opiniile celorlalți  

 • să dezvolte o toleranță sporită la ambiguitate 

Autoevaluare

 • Care sunt elementele care definesc o chestiune/problemă ca fiind o chestiune socială.  

 • În ce măsură problemele sociale sunt "probleme dificile"?  

 • În ce mod problemele sociale fac ca învățarea să fie relevantă pentru elevi? 

Întrebări de reflecție  

 • Ce probleme sociale considerațipersonal că ar fi o provocare pentru a lucra la clasă și de ce?  

 • Ce oportunități și ce bariere există pentru dumneavoastră în utilizarea problemelor sociale ca context de învățare în clasă?  

 • Atunci când vă gândiți la integrarea temelor societale în programa școlară existentă, ce domenii ale programei vă imaginați că vor fi cele mai ușoare și care sunt cele mai dificile? 

materiale didactice și multe altele

Lesmateriale en meer

începeți să lucrați în clasă 
În timp ce Digital Destiny se concentrează în mod deosebit asupra integrării problemelor sociale în mediul de învățare, toate aceste metode de lucru pot fi utilizate pentru orice subiect pe care îl abordați cu elevii dumneavoastră. 

Brânză cu găuri 

Descompunerea provocărilor societății în probleme secundare cu ajutorul poveștilor

Conversație silențioasă

Ținta și Diagrama Venn  

mai multe informații despre instrumentele de învățare mixtă

Descompunerea problemelor sociale  

Piramida  

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU BINGO 

Instrucțiuni orientative: cum să ghidezi o cercetare a problemelor societale 

Anchor 1

Alte resurse

 • ...

bottom of page