top of page

Leren stimuleren door te denken  

Leren door te denken betekent je actief inzetten om zorgvuldig na te denken over complexe problemen, zoals maatschappelijke vraagstukken. Er is geen kant-en-klaar antwoord op die problemen. Door denkprocessen te visualiseren en analyseren, verwerven  leerlingen meer inzicht in het probleem en bedenken ze goede, creatieve oplossingen. 

Door stil te staan bij hun denkprocessen, leren ze problemen op een andere wijze benaderen. Door hierop als leerkracht te focussen, stimuleer je hun vertrouwen in hun vermogen om over complexe problemen na te denken en ze op te lossen. 

Leerlingen verwerven zodoende een manier van denken die ze kunnen inzetten in hun dagelijks leven. Zo groeien ze op tot veerkrachtige, daadkrachtige burgers die levensechte uitdagingen in deze wereld niet uit de weg gaan. 

 

Ontdek in deze video wat ‘leren door te denken’ betekent en hoe je dit in je lessen kan integreren.  

Doelstellingen voor leerlingen 

Leerlingen: 

 • leren actiegericht denken voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

 • maken hun denken zichtbaar door het gebruik van expliciete denktaal.

 • ontwikkelen metacognitieve vaardigheden door te reflecteren op hun denkprocessen.

 • bouwen vertrouwen op in hun vermogen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken.

Test jezelf als leerkracht!

 • Vat het principe ‘leren door te denken’ samen aan de hand van volgende woorden:

maatschappelijk vraagstuk, complex, denken, uitdaging, actiegericht, doelgericht, uitdaging, engagement , zelfvertrouwen, dieper inzicht, strategieën, vraagstelling en visualiseren 

 • Gebruik de 3-2-1 Brug denkroutine. Noteer: 

  • 3 woorden of ideeën die je meeneemt 

  • 2 vragen over het principe die je nog hebt 

  • 1 vergelijking : Denken onderwijzen is als …. 

Deze denkroutine is geïnspireerd door Project Zero Thinking Routines.

Reflectievragen

Heb je een of meerdere werkvormen met je leerlingen uitgeprobeerd? Heb je enkele richtlijnen met betrekking tot krachtige vraagstelling geoefend? Of heb je je geobserveerd en naar kansen gezocht om je leerlingen te leren denken?

 

Reflecteer hierover met behulp van de 3-2-1 Brug routine: 

 • 3 woorden of ideeën die je meeneemt 

 • 2 vragen over het principe die je nog hebt 

 • 1 vergelijking : Denken onderwijzen is als …. 

 

Vergelijk je antwoorden met degene die je eerder hebt genoteerd. Verklaar hoe, na je ervaring in de klas, deze antwoorden linken aan of gewijzigd zijn ten opzichte van je initiële antwoorden. 

Lesmaterialen en meer

Lesmateriale en meer

Aan de slag in de klas 

Striphelden in actie 

De Siamese rups

Je hebt me nodig

Meer informatie over 

de blended leren tools?

Leidraad systeemdenken

Vergelijken aan de hand van een Venn-diagram

bottom of page