top of page

Betekenisvol leren stimuleren door dialoog en interactie

Dialoog en interactie inzetten in je klas betekent ruimte maken voor een waaier aan ideeën, perspectieven, gevoelens, manieren van handelen én ervan leren door structuur en ondersteuning te bieden. Dialoog en interactie brengt de verscheidenheid van de samenleving binnen in je klas en geeft je leerlingen de kans ermee te leren spelen en omgaan. Zo bevordert het een warm en veilig leerklimaat en verhoogt ieders individueel leersucces door het voortdurend krijgen van feedback. Bovendien kan het bewust inzetten van dialoog en interactie leerlingen laten ervaren hoe je een (school)gemeenschap vormgeeft. 

 

Als je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken als rijke leercontext, wat we je ten zeerste aanraden, hebben leerlingen elkaar nodig om op ontdekking te gaan naar verschillende perspectieven, kennis, normen, waarden … deze te onderzoeken en ook mogelijke oplossingen te bedenken. Dialoog en interactie is dé manier om dit op een gestructureerde manier te laten gebeuren, op voorwaarde dat je je leerlingen ondersteunt om op een respectvolle manier in interactie te gaan, actief te luisteren en nieuwsgierigheid naar anderen te tonen.

Deze video geef je een inkijk in het wat en hoe van leren door dialoog en interactie.

Doelstellingen voor leerlingen 

Leerlingen leren ... 

 • hun eigen denken te verwoorden.  

 • actief te luisteren naar anderen. 

 • verschillende perspectieven te onderzoeken vooraleer een eigen mening te vormen. 

 • gelijkenissen en verschillen in meningen te identificeren. 

 • flexibiliteit te tonen in het vormen van een mening 

 • anderen beter te begrijpen door zich in te leven in hun perspectief. 

 • interesse en openheid te tonen in/voor andermans kijk en ervaring. 

 • op een eerlijke en respectvolle manier in samenwerking te gaan met anderen. 

Test jezelf als leerkracht!

 • Hoe zou je dit principe uitleggen aan een collega? Wat zou je je collega vertellen over hoe je dit principe aanpakt in de klas? Doe dit ook echt, indien mogelijk (het verplicht je om tot de essentie te komen en helder te zijn, het kan je ook wijzen op zaken die nog niet duidelijk zijn)!

 • Gebruik de ‘3 – 2 – 1-Brug’ denkroutine : Noteer... 

  • 3 woorden of ideeën die je meeneemt uit deze module. 

  • 2 vragen die je hebt over deze module. 

  • 1 tekening/schema dat deze module voor jou samenvat.

Reflectievragen

VOOR dat je een werkvorm(en) uitprobeert: 

 • Wat doe je nu al rond dialoog en interactie in je klas?  

 • Wat zegt het je om (meer) ruimte te geven aan interactie en dialoog in je klas? 

 • Wat zou een kleine, haalbare, maar waardevolle stap zijn richting meer dialoog en interactie in je klas? 

NADAT je een werkvorm(en) hebt uitgeprobeerd: 

 • Wat was het resultaat van je uitprobeersel(s) (denk zowel aan positieve als negatieve zaken)?

 • Wat zou je opnieuw doen? 

 • Wat zou je anders doen een volgende keer en hoe dan? 

 • Wat is je eerstvolgende stap? 

Lesmaterialen en meer

Lesmateriale en meer

Aan de slag in de klas 

Een andere wereld

Joepie! Verdorie!

Gevoelensschijf

Meer informatie over 

de blended leren tools?

Concept Cartoon Variatie

Heb ik je goed begrepen?

Stappenplan: respectvolle gesprekken

Starters en richtlijnen voor gesprekken

bottom of page