top of page

Betekenisvol leren stimuleren door gestructureerde leerprocessen 

Betekenisvol leren gaat over het verwerven van nieuwe kennis en deze diepgaand begrijpen zodat je die kan aanhaken bij eerdere ervaringen en bestaande kennis. Dit laat je immers toe die nieuwe informatie makkelijk te interpreteren, toe te passen, maar ook op verschillende manieren terug te halen, afhankelijk van de context. Een uit het leven gegrepen voorbeeld van een aangeleerd begrip is een voorbeeld van betekenisvol leren, dat aantoont hoe dit begrip in de realiteit wordt gebruikt. Betekenisvol leren versterkt het leerproces omdat de relatie van het begrip tot de echte wereld een leerling aanmoedigt om verder te leren en zich hiervoor te engageren. 

Gestructureerde leerprocessen zoals storytelling, design thinking en projectwerk reiken een structuur aan die leerlingen diepgaand laat leren over relevante kwesties. Deze leerprocessen onthullen de relevantie van die onderwerpen voor de leerlingen precies door de toepassing ervan in een levensechte context. 

Ontdek in deze video wat betekenisvol leren door gestructureerde leerprocessen inhoudt en hoe je het kan integreren in je klasprakijk.  

Doelstellingen voor leerlingen 

Leerlingen: 

 • zetten denkvaardigheden in. 

 • leren door reflectie en bouwen zelfvertrouwen op. 

 • delen hun gedachten door te visualiseren. 

 • luisteren met aandacht naar de meningen van anderen. 

 • leren door samen te werken. 

 • ontwikkelen persoonlijke leer- en denkstrategieën door verbanden te leggen met persoonlijke ervaringen. 

 • verwerven dieper inzicht in levensechte vraagstukken. 

 • kunnen creatief en probleemoplossend denken. 

Test jezelf als leerkracht!

 • Op welke manier zijn Digital Storytelling en Design Thinking aan elkaar gelinkt? 

 • Wat maakt leren ‘betekenisvol’? 

Reflectievragen

 • In welk verhaal, dat je zelf bedenkt, komen volgens jou drie SDG’s aan bod?  

 • Hoe vaak integreer jij levensechte problemen in je lespraktijk? 

 • Aan welke leerplandoelen of eindtermen kan je werken door aan de slag te gaan met levensechte problemen gelinkt aan de SDG’s? 

Lesmaterialen en meer

Lesmateriale en meer

Aan de slag in de klas 

De probleemboom

De probleemstelling

Meer informatie over 

de blended leren tools?

Ideeën bedenken

bottom of page