top of page

Leren stimuleren met maatschappelijke vraagstukken

Maatschappelijke vraagstukken zijn authentieke, collectieve uitdagingen die de samenleving bezighoudt. Ze worden vaak op een negatieve manier benaderd, omdat ze complexe ecologische, sociale en economische gevolgen kunnen hebben voor de samenleving met zich meebrengen. Ze zijn dus vaak controversieel. Toch kunnen maatschappelijke vraagstukken een interessante leercontext scheppen om op een actieve, bewuste manier samen met anderen EDO-competenties te ontwikkelen. Ze stellen ons voor complexe en problematische situaties.

 

Deze video gaat dieper in op wat maatschappelijke vraagstukken zijn en hoe je ze kan inzetten tijdens je lessen.

Lesmateriale en meer

Doelstellingen voor leerlingen 

Leerlingen: 

 • Worden zich bewuster van problemen in hun directe omgeving, de gemeenschap en de wereld.  

 • Verbreden hun begrip van de invloed van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, economisch en milieugebied. 

 • Maken gebruik van hun flexibel denkvermogen 

 • Oefenen met het delen van hun gedachten en zorgvuldig luisteren naar de mening van anderen. 

 • Ontwikkelen een grotere tolerantie voor ambiguïteit.

Lesmaterialen en meer

Test jezelf!

 • Wat maakt een probleem een maatschappelijk probleem?

 • Waarom zijn maatschappelijke kwesties "wicked problems"? 

 • Op welke manieren kunnen maatschappelijke kwesties leren relevant maken voor jouw leerlingen? 

Reflectievragen

 • Welke maatschappelijke kwesties vind je uitdagend om in de klas te behandelen? Waarom? 

 • Welke kansen en valkuilen zijn om maatschappelijke kwesties als leercontext in jouw klas te gebruiken? 

 • Binnen welke leergebieden van het leerplan kan je maatschappelijke kwesties (makkelijk) integreren? 

Aan de slag in de klas 

Het ontleden van maatschappelijke problemen 

Kaas met gaatjes

Een stil gesprek

Maatschappelijke vraagstukken - bullseye

Meer informatie over 

de blended leren tools?

Enquête over maatschappelijke vraagstukken

Bingo VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

bottom of page