top of page

Smelltu á grunnstoðir sem þú vilt vita meira um

Flettu niður til að uppgötva grunnstoðirnar

Hvað er Digital Destiny?

Digital Destiny veitir grunnþekkingu á því hvernig á að vinna með samfélagslegar áskoranir mál í kennslu. Digital Destiny kennslufræðin samanstendur af kynnir safni af námstækjum og aðferðum til að nota með nemendum á aldrinum 6-10 ára í blönduðu námsumhverfi. Digital Destiny auðveldar einnig góð tengsl milli heimilis og skóla með  áherslu á samþættingu samfélagslegra viðfangsefna í kennslu. 

Námsvettvangurinn á netinu samanstendur af 5 einingum. Í hverri einingu er meginregla útskýrð með kynningargrein, stuttu myndbandi þar sem þú lærir meira um meginregluna, nokkrar íhugunaræfingar, lista yfir kennsluefni og viðbótarupplýsingar um efnið. 

.

Myndbandið hér að neðan útskýrir grunnhugtök Digital Destiny með viðbótarupplýsingum fyrir neðan myndbandið.

Top overview

Aðferðafræðin

Digital Destiny aðferðafræðin gefur kennurum tækifæri til að samþætta samfélagslegar áskoranirnn í námskrána, með kennslufræðilegar grunnstoðir aðferðafræðinnar sem grunn fyrir nám. Grunnstoðir Digital Destiny kennslufræðinnar  styður kennara í að hugsa um, þróa og skapa ígrundaða og vandlega hannaða námsupplifun fyrir nemendur í opnu og öruggu umhverfi  kennslustofunnar.

Í svona námsumhverfi geta kennarar boðið nemendum tækifæri til að þróa hæfni til að sýna þrautseigju og verða meðvitaðir borgarar. Digital Destiny styður kennara til að búa til tilraunaumhverfi fyrir sjálfbærnimenntun  þar sem nemendur læra af reynslu af því að takast á við samfélagslegar áskoranir og litið er á mistök sem tækifæri til að læra af.

Sjálfbær þróun

Sjálfbær þróun er hugtak sem leggur áherslu á að mæta þörfum samtímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta eigin þörfum. Það felur í sér jafnvægi félagslegra, efnahagslegra og umhverfislegra sjónarmiða til að tryggja að þróun sé sjálfbær til lengri tíma litið. 

Til að gera sjálfbæra þróun áþreifanlega, samþykktu Sameinuðu þjóðirnar heimsmarkmið um sjálfbæra þróun (SDG) árið 2015 sem hluta af 2030 dagskránni um sjálfbæra þróun. Um er að ræða 17 markmið fyrir mannkynið sem taka á ýmsum áskorunum sem tengjast sjálfbærri þróun, þar á meðal fátækt, ójöfnuði, loftslagsbreytingum og umhverfisspjöllum. 

Heimsmarkmiðin ná yfir fjölþættar áskoranir í heiminum og er ætlað að vera alhliða, sem þýðir að þau eiga við um alla. Þau eru samtengd og innbyrðis háðv, sem þýðir að eitt heimsmarkmið getur stutt framgang annars. 

 

Á heildina litið eru sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin nátengd. Sjálfbær þróun er víðtækt  hugtak á meðanheimsmarkmiðin eru skilgreindmarkmið sem miða að því að stuðla að sjálfbærri þróun um allan heim. Með því að vinna að heimsmarkmiðunum geta lönd og einstaklingar lagt sitt af mörkum til að ná víðftkara markmiði sjálfbærrar þróunar. 

Menntun til Sjálfbærrar Þróunar 

 

Sjálfbær þróun hefur rutt  sér til rúms í kennslustofunni í gegnum menntun til sjálfbærrar þróunar aðferðafræðina (Education for Sustainable Development). Menntun til sjálfbærrar þróunar (ESD) er nálgun við menntun sem leggur áherslu á að efla þekkingu, færni, gildi og viðhorf sem eru nauðsynleg til að skapa heim sem er sjálfbæra og valdefla nemendur til að velja þá vegferð. Menntun til sjálfbærrar þróunar felur í sér að skilja umhverfislegar, félagslegar og efnahagslegar áskoranir sem heimurinn stendur frammi fyrir í dag og þróa þá færni og þekkingu sem þarf til að takast á við þessar áskoranir. 

 

Blandað nám 

 

Blandað nám er nálgun við menntun sem sameinar nám á netinu og hefðbundna kennslu. Í tengslum við menntun til sjálfbærrar þróunar getur blandað nám verið áhrifarík leið til að virkja nemendur í eigin námi og veita þeim þá þekkingu og færni sem þeir þurfa til að verða ábyrgir heimsborgarar. 

Nokkur dæmi:

 • Spurningapróf í kennslustofunni þinni til að athuga skoðanir og þekkingu nemenda þinna.

 • Samvirkt stafræn töflu sem gerir nemendum kleift að vinna saman í hópum í kennslustofunni og deila því með heimilinu.

 • Stafrænt snúningshjól til að velja efni til að vinna með.

 • ...

Blandað nám getur verið dýrmætt námstæki til að efla menntun til sjálfbærar þróunnar. Með því að sameina starfrænt nám við hefðbundna kennslu getur blandað nám veitt nemendum sveigjanlegri og persónulegri námsupplifun. Þetta getur verið sérstaklega áhrifaríkt fyrir menntun til sjálfbærar þróunar, þar sem það gerir nemendum kleift að læra á eigin hraða og einbeita sér að þeim viðfangsefnum og áskorunum  sem skipta þá mestu máli. 

Hvernig á að gera hlutina blandaða?

 

SVAN líkanið er frábær aðferð til að innleiða tækni í skólastarfi. SVAN líkanið samanstendur af fjórum stigum innleiðingar til að velja, nota og meta tækni í menntun. Þegar þú notar stafrænt verkfæri í kennslustofunni skaltu reyna að flokka það og lýsa því með því að nota SAMR líkanið. 

 

Þessi fjögur þrep eru: 

 • Skipting: tæknin kemur bara í stað þess gamla án þess að bæta neinu við.. 

 • Stækkun: tæknin kemur  í stað  annars með viðbættum möguleikum. 

 • Aðlögun: tæknin kemur í stað annars með viðbættum möguleikum. 

 • Nýbreytni: tæknin gerir okkur kleift að gera nýja hluti sem annars væru óhugsandi. 

Hafðu í huga að þú þarft ekki alltaf að endurskilgreina nám nemenda þinna. Til að sjá breytingu gætir þú aðeins þurft að gera nokkrar smávægilegar tæknilegar breytingar á kennsluaðferð sem nú þegar er árangursrík! 

 • Hverju viltu áorka með því að nýta þessa tækni? 

 • Hvaða áhrif mun það hafa á nám nemenda minna? 

 • Hafaemendur mínir getu til að vinna með þessa tækni? 

 • Hversu miklum tíma þarf ég að verja í að láta það virka? 

Stafræn inngilding 

Í Digital Destiny er einnig lögð áhersla á stafræna inngildingu án aðgreiningar, sem vísar til aðgerða og lausna sem þarf til að koma í veg fyrir stafræna útilokun og tryggir allir geti tekið fullan þátt í stafrænu samfélagi. Með því að leggja áherslu á lágþröskulda blandaða námstækni kynnast börn stafrænum verkfærum á unga aldri. Við leggjum áherslu á samvinnunám, nemendur læra hver af öðrum að vinna með stafræn verkfæri. Aðgangur að stafrænu efni í skólanum er ekki nægilegt. Uppfylla þarf þrjú önnur skilyrði - unnið er að því að efla stafræna færni barna, reynt er að koma uppstuðningsneti í skólanum og víðar og útbúið er námsefni með áherslu á inngildingu með hönnun. 

 

Nokkur ráð til að vinna að stafrænni inngildingu: 

 • Nota einfalt tungumál: vertu viss um að skilaboðin séu alltaf skýr, bæði í raunheimum og á netinu. 

 • Bjóða aðstoð: skipuleggja stutt og aðgengilegt námskeið þegar nemendur eða foreldrar vita ekki hvernig ákveðin netverkfæri virka.

 • Nota vinakerfi  þar sem jafnaldrar hjálpa hver öðrum. 

Viðbótarefni

 

bottom of page